Stilstaan is achteruitgaan! #Prinsjesdag 2018

Door Lesly Baidjoe

Bedankt, Prinsjesdag, voor de woorden die wij voor komend jaar nodig hebben. 2018 wordt een jaar van voorbereiden en daar komen de budgetten ook voor vrij. We weten allemaal dat in 2020 de vergrijzing op zijn hoogst staat en daar willen wij op voorbereid zijn. Het nieuwe kabinet moet daarom met een dichtgetimmerd plan komen.

We krijgen een middel om ons verder te helpen: een bedrag van 435 miljoen voor verpleegtehuizen. We moeten wel dankbaar zijn dat deze harde euro’s vrijkomen om de zorg verder te helpen. Investeren in Kennis en Innovatie zou een oplossing zijn. Echter vrees ik dat er veel van het budget geïnvesteerd zal worden in Robots en IT-platformen. Dat vind ik persoonlijk nu nog een gemiste kans omdat het te vroeg is. Vooral omdat de huidige activiteitenbegeleiders en het overige zorgpersoneel met hele kleine contracten hun werk moeten doen. Dit betekent niet zozeer dat ik van de oude stempel ben maar de behoefte van de samenleving is ‘echte’ relatie hebben. Dat is lastig bij iemand die de emoties niet kan ervaren en delen. Mijn kinderen hebben een BeatBo waar ze leuk mee dansen. Maar of het nu het contact maakt met ze om ze te activeren betwijfel ik. We hebben dingen nodig die duurzaam het verschil maken in de zorg.

“Een verbonden samenleving is bovenal een gedeelde verantwoordelijkheid,” zei de koning vandaag. In 1800 begon het allemaal. De arbeiders gingen werken in de industrie en er kwam een hongersnood. Uit liefdadigheid gaven de rijken wat aan de armen. Nadat de sociale wetten veranderd zijn kwam er een sociale zekerheid voor de minderbedeelden, met als doel dat er meer gezonde arbeiders zouden komen. Echter blijkt dit nu ook niet meer te werken. We moeten meer in verbinding staan, wat een goedkopere oplossing biedt. Een cliënt van ons die met allerlei psychische ziektebeelden rondloopt kan ook vrijwilligerswerk doen. Juist werk waar geen druk achter zit waar je juist met mensen in contact komt. ‘De Participatiemaatschappij.’

Maar er zijn ook een paar nadelen zichtbaar. Zo kan deze vorm ervoor zorgen dat er geen zorg geleverd wordt en er vanuit gaat dat er een mantelzorger komt opdraven als je zorg nodig hebt. Ook zijn er zorgbehoevenden die helemaal geen contacten of netwerk hebben die hen kunnen helpen. Dit is een kans voor sociale maatschappelijke voorzieningen, maar ook kerken kunnen hier invloed op hebben.

Krachten bundelen en niet stilstaan. Het feit dat Prinsjesdag gewoon doorgaat is een voorbeeld. We moeten niet stilstaan want dan gaat het ons allemaal geld kosten!

#prinsjesdag #participatiemaatschappij #vroeger #koning