PGB en financiering van de zorg

Kosten en financiering

Zorg vanuit Umbra Zorg is in principe voor iedereen financieel haalbaar. De zorgkosten kunnen betaald worden met het persoonsgebonden budget (PGB). Dit PGB is door iedereen aan te vragen die zorg nodig heeft.

Hoe krijg ik een PGB?

Om een persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen heeft u allereerst een indicatie nodig van het WMO. Dit onafhankelijke indicatieorgaan stelt vast of iemand zorg nodig heeft. Heeft u een WMO-beschikking ontvangen van zorg in natura, dan kunt u bij de WMO terecht en opdracht geven om deze beschikking om te laten zetten naar een persoonsgebonden budget (PGB). Meestal gaat dit via een aanvraagformulier. De WMO kan u informeren wat zij hiervoor nodig hebben. Vanuit het PGB koopt u vervolgens de zorg in bij Umbra Zorg. U krijgt hiervoor maandelijks facturen. Aan de sociale verzekeringsbank (SVB) legt u verantwoording af over de besteding van uw budget. De spelregels hiervoor ontvangt u van de SVB. Voor meer informatie kunt u Per Saldo raadplegen.