Zorg aanbod vanuit WMO

Kosten en financiering

Zorg vanuit Umbra Zorg is in principe voor iedereen financieel haalbaar. De zorgkosten kunnen betaald worden met het persoonsgebonden budget (PGB). Dit PGB is door iedereen aan te vragen die zorg nodig heeft.

Hoe krijg ik een PGB?

Om een persoonsgebonden budget (PGB) te ontvangen heeft u allereerst een indicatie nodig van het WMO. Dit onafhankelijke indicatieorgaan stelt vast of iemand zorg nodig heeft. Heeft u een WMO-beschikking ontvangen van zorg in natura, dan kunt u bij de WMO terecht en opdracht geven om deze beschikking om te laten zetten naar een persoonsgebonden budget (PGB). Meestal gaat dit via een aanvraagformulier. De WMO kan u informeren wat zij hiervoor nodig hebben. Vanuit het PGB koopt u vervolgens de zorg in bij Umbra Zorg. U krijgt hiervoor maandelijks facturen. Aan de sociale verzekeringsbank (SVB) legt u verantwoording af over de besteding van uw budget. De spelregels hiervoor ontvangt u van de SVB. Voor meer informatie kunt u Per Saldo raadplegen.

Zorg aanbod vanuit ZVW

De wijkverpleging (verzorging en verpleging) valt onder de zorgverzekeringswet (ZVW). De ZVW wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraar.

Heeft u door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging nodig? Dan kunt u contact opnemen met een van onze wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie vast en regelt dat u zorg krijgt.

Eigen bijdrage

Voor wijkverpleging voor CZ Verzekerde betaalt u geen eigen bijdrage. Voor alle andere zorgverzekeraars moeten wij in overleg.

Meer informatie

Een uitgebreidere omschrijving van de ZVW vindt u op de website van de zorgwijzer: http://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgverzekeringswet