Participatie In De Maatschappij

Een belangrijk doel van de dagbesteding bij Umbra Zorg is dat de cliënten weer gaan participeren in de maatschappij. Dit doen we door ze een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij. Hierdoor krijgen mensen een gevoel van dienstbaarheid en voelen zij zich ook betrokken bij de maatschappij. Tijdens de dagbesteding hebben mensen bovendien sociale contacten met medecliënten en met de begeleiders. Deze ontmoetingen en het samen werken aan creatieve projecten brengt mensen bij elkaar.

Wijzijnzet schrijft over het belang van participeren in de maatschappij:

“Beperkingen verdwijnen naar de achtergrond. Dit draagt bij aan het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het welbevinden van mensen met een beperking. Maar tegelijk ook aan de sociale cohesie en de leefbaarheid, mensen kunnen immers participeren in de samenleving. Denk vooral ook aan het preventief rendement van meetellen, mee kunnen doen en prettiger samenleven. Meer levensgeluk betekent over het algemeen minder aanspraak op zorg en dus minder kosten voor de samenleving.”

Door de dagbesteding wil Umbra Zorg hieraan bijdragen.