Individuele Begeleiding

Umbra Zorg helpt mensen van jong tot oud om zo zelfstandig mogelijk te leven. Door een handicap, ziekte, relatie-, gezins- of ontwikkelingsproblemen kan het zijn dat u tijdelijk of langdurig professionele begeleiding en hulp nodig hebt. Umbra Zorg biedt deze begeleiding, ondersteuning en verzorging in de thuissituatie van de cliënt.

Het kan zijn dat u moeite heeft met de vaardigheid om goed voor uzelf te zorgen. De zorgverleners van Umbra Zorg zullen aandachtig naar uw situatie en uw zorgvraag kijken en daarop inspelen met de zorg die zijn bieden om deze situatie te verbeteren.

Umbra Zorg heeft als doel de woonsituatie, financiële situatie, gezondheid, dagbesteding en gezinssituatie van haar cliënten naar een stabiel en/of hoger niveau te brengen door de begeleiding die aangeboden wordt.

Deze vormen van begeleiding biedt Umbra Zorg:
• Psychiatrische begeleiding
• Verstandelijke begeleiding
• Niet-aangeboren hersenletsel begeleiding
• Psychogeriatrisch(PG)/ somatisch begeleiding